Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

cover-1-17-7.jpg

Neem een abonnement of geef een geschenkabonnement van 4 nrs.

(februari 2017- t/m december 2017) voor € 20,00 en ontvang

gratis het boek Het open geheim van Tony Parsons! 

 

 

Tijdschrift InZicht

Het driemaandelijks tijdschrift InZicht is bedoeld voor mensen die zich willen verdiepen in belangrijke levensvragen, zoals de vraag "Wie of wat ben ik wezenlijk?". De bijdragen bieden materiaal, voorbeelden, stimulansen en verwijzingen die bij dit onderzoek kunnen helpen. Verschillende benaderingen en zienswijzen kunnen de lezer prikkelen tot een verdere bewustwording. Het blad is niet gebonden aan één bepaalde filosofie, maar gaat wel naar de non-dualistische kern die terug te vinden is in vele spirituele en religieuze tradities, zowel uit het Oosten als het Westen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!