Het driemaandelijks tijdschrift InZicht is bedoeld voor mensen die zich willen verdiepen in belangrijke levensvragen, zoals de vraag "Wie of wat ben ik wezenlijk?". De bijdragen bieden materiaal, voorbeelden, stimulansen en verwijzingen die bij dit onderzoek kunnen helpen. Verschillende benaderingen en zienswijzen kunnen de lezer prikkelen tot een verdere bewustwording. Het blad is niet gebonden aan één bepaalde filosofie, maar gaat wel naar de non-dualistische kern die terug te vinden is in vele spirituele en religieuze tradities, zowel uit het Oosten als het Westen.

Maak kennis met Inzicht!

Neem een abonnement of geef een geschenkabonnement van 4 nrs. (febr. 2016 - dec. 2016)
voor € 20,00
en ontvang gratis het boek De uitdaging van de Leegte!

-----

           Zie ook InZicht op   

 

                    

Het nieuwe nummer vanaf 15 feb. 2016 in de boekhandel >>>