Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

Advertentietarieven

Beste mensen,

Typering Inzicht

InZicht verwijst naar de verschillende wegen van non-dualiteit. InZicht signaleert geestelijke stromingen die een verdieping nastreven van het menselijke bestaan, zonder gebonden te zijn aan één traditie.

InZicht verschijnt viermaal per jaar in een oplage van ruim 3.600 vasteafnemers en zal naast het vaste abonneebestand worden verspreid via debekende centra en boekhandels in Nederland en België.

De producteigenschappen van het tijdschrift:

 • omvang: minimaal 48 pagina's
 • formaat 21 x 28 cm.
 • omslag: selfcover in vierkleuren
 • binnenwerk: 115 grs. cyclus print, full color
 • verhouding advertentie / tekst: max. 1:6

Marktpositionering:

Door de specialisering en verdieping binnen de artikelen zal de doelgroep gevonden worden bij de belezen deel van het publiek en het publiek dat veelal een hoog opleidings- respectievelijk ervaringsniveau heeft.

Advertenties:

Het kwalitatieve gehalte van dit blad trekt ook een specifieke doelgroep. Ons inziens is dit een groep die zich sterk middels boeken oriënteert op de mogelijkheden van ons bestaan. Voor deze groep kunt Uook adverteren. Prijzen en voorwaarden vindt u op de bijlage.

Met vriendelijke groet,
Meinhard van de Reep
Uitgeverij InZicht

Informatie en prijzen voor het tijdschrift 'InZicht'

 1. Oplage: 3.600 ex. (minimaal, met uitzondering van actienummers)
 2. Verspreiding via een vast abonneebestand, de bekende centra en boekhandels en het uitzetten van proefabonnementen.
 3. Omvang: minimaal 48 pag.
 4. Technische uitvoering:
  1. geheel in kleur
  2. formaat 21 x 28 cm
 5. Verschijningsdatum 2010: 15 februari / 15 mei / 10 september / 10 november
  Inleverdata van advertentiemateriaal uiterlijk 4 weken voor de verschijningsdata.
 6. Tarieven:
  1/1 pag. (171 x 237,75 mm) - 600 EURO
  1/2 pag. (171 x 116 mm liggend) - 300 EURO
  1/4 pag. ( 82 x 116 mm staand) - 175 EURO
  1/4 pag. ( 171 x 55 mm liggend) - 175 EURO
  1/3 pag. ( 52 x 237,75 staand) - 275 EURO
  1/6 pag. ( 52 x 116 mm staand) -125 EURO
  1/6 pag. ( 111,5 x 55 liggend) - 125 EURO
  1/8 pag. ( 82 x 55 mm) - 100 EURO
  1/12 pg. ( 52 x 55 mm) - 75 EURO
 7. Prijzen zijn excl. 21 % BTW en exclusief zet- en montagekosten.
  Indien u uw materiaal niet cameraklaar aanlevert, worden deze kosten apart aan u doorberekend.
  Aanleveren bij voorkeur als opgemaakt document in INDESIGN, tesamen met een uitdraai op papier of als pdf.
 8. Reserveringen: voor 2 maanden voor verschijnen, zie data onder punt 5
 9. Aanlevering materiaal: uiterlijk 1 maand voor verschijnen, zie data onder punt 5
 10. Materiaal sturen naar: info@inzicht.org / Uitgeverij Inzicht, Maurick 20, 2181 LB Hillegom
 11. Voor inlichtingen:

Meinhard van de Reep: 06 493 85 734

Email-adres: info@inzicht.org