Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Ramana Maharshi

Jaargang 15 - nr 3 - september 2013

INZICHT AFLEVERING  58

thema: Sri Ramana Maharshi

 

 

Ramana Maharshi

Deze keer hebben we een heel nummer gewijd aan Ramana Maharshi. Voor sommige lezers heeft het misschien wel erg lang geduurd, voor anderen had het misschien niet gehoeven, maar het kon niet uitblijven, want als er binnen de non-dualistische literatuur naar één leraar het vaakst verwezen wordt, dan is dat Ramana. Zijn invloed op het gedachtegoed van talloze non-dualistische leraren is enorm geweest en neemt niet merkbaar af. Hij was het die vanaf het begin van de vorige eeuw de inhoud van de klassieke Indiase geschriften op een manier verwoordde die paste bij de moderne tijd, en daardoor ook gehoord kon worden. Hij deed dat op zijn volstrekt eigen wijze. Hoewel hij tijdens zijn leven duizenden keren op vragen van volgelingen en belangstellenden reageerde, gaf hij zelden of nooit een rechtstreeks antwoord. Zijn reactie op een vraag was eigenlijk altijd dezelfde: wie is het die deze vraag stelt? Zijn antwoord was zelf een vraag, de kernvraag. Zijn boodschap was simpel: het antwoord op alle vragen moet je zoeken in jezelf, en daarvoor hoef je maar één ding te doen: onderzoeken waar je denken en het gevoel een individu te zijn uit voortkomen. Het uiteindelijke antwoord, dat geen antwoord is, noemde hij Zelfrealisatie. Daar sprak hij niet alleen over, hij liet ook zien wat het is. (…)

Han van den Boogaard

 

-----------------------------

De feilloze directheid van Ramana Maharshi

Alexander Smit

Toen ik 18 was, zag ik voor het eerst een foto van het gelaat van Ramana Maharshi. Dat was in het huis van dokter Rama Polderman, van wie ik toen hatha-yogaonderricht kreeg. Naast een prachtige Japanse staande houten boeddha stond een foto van het gezicht van Ramana Maharshi. Ik herinner me nog de heftige schok die het zien van dat gezicht in mij teweegbracht, en tegelijkertijd een ontroering zoals ik nooit eerder had ervaren bij het zien van een foto van een menselijk gezicht. (…)

 

------------------------------------

Brahman is de wereld

Ken Wilber

Ken Wilber bespreekt de kern van Ramana’s leer, de onuitwisbare aanwezigheid van het Zelf. In dat kader ligt ook de betekenis van Ramana’s beroemde uitspraak over de verhouding tussen Brahman en de wereld. Die lijkt raadselachtig, maar is in feite glashelder als begrepen wordt dat het absolute en het relatieve twee kanten van dezelfde levende medaille zijn.

De wereld is denkbeeldig;

alleen Brahman is echt;

Brahman is de wereld

 

-----------------------------

De stille diepten van het Zelf

Munagala S. Venkataramiah

Venkataramiah was een volgeling van Ramana Maharshi. In de tijd dat hij in de ashram van Ramana verbleef, vervulde hij daar de functie van tolk. Daarnaast schreef hij van januari 1935 tot maart 1939 de woorden van de Meester zo goed mogelijk op en werkte hij die aantekeningen uiteindelijk uit tot een boek, Talks with Ramana Maharshi, dat sinds de publicatie ervan een inspiratiebron voor velen is geweest. Dit gesprek vond plaats op 26 januari 1936.

 (...)

 

-----------------------------

Samathva – Het principe van de gelijkwaardigheid

Han van den Boogaard

 Over de leer van Ramana is veel geschreven, maar zelden wordt de nadruk gelegd op zijn eigen toepassing ervan. Toch vond hij zelf de praktische uitwerking van zijn leer in het het dagelijks leven belangrijker dan wat dan ook. De manier waarop hij het samathva-principe toepaste, is daar misschien wel het meest duidelijke voorbeeld van. Alle mensen waren in zijn ogen gelijk; niemand was meer waard of bezat meer rechten dan een ander, en zeker niet hijzelf.

 (...)

 

---------------------

Het vonken-spatten van het Ik

Philip Renard

Ramana’s beroemde vraag ‘Wie ben ik?’ heeft geen betrekking op het ontdekken van enige persoonlijke eigenschap. Waar het om gaat, is dat de vraag onvermijdelijk uitkomt bij ‘iets’ wat geen kenmerken of eigenschappen heeft en daarom volstrekt onpersoonlijk is: Aham, ofwel het Ik, dat voorafgaat aan alles wat subjectief of objectief genoemd kan worden … “louter Ik, zonder kenmerken, continu stralend aanwezig. Aandacht voor dit kenmerkloze Ik kan nooit egocentrisch zijn, omdat hier het verschil tussen ‘ik’ en ‘de anderen’ is weggevallen”.

 (...)

 

---------------------

We zijn allemaal Ramana

Jeff Foster - interview door Han van den Boogaard

InZicht had een interview met Jeff Foster naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek, dat het thema van de acceptatie tot in de kern uitdiept en toepast op het dagelijks leven. Tijdens het gesprek blijkt Ramana Maharshi ook voor Jeff een bron van inspiratie te zijn. “Dat is de situatie van de mens: we vergeten wie we zijn en gaan daar dan naar op zoek. Maar de echte vraag is: ‘Wat hoeft er nu op dit moment al niet te zoeken?’”

.(...)

 

---------------------

Stilte is je ware thuis

Robert Adams

In een uiterst zeldzame bui van openhartigheid vertelde Robert Adams tegen het eind van zijn leven hoe Ramana Maharshi vanaf het allereerste begin een bepalende aanwezigheid in zijn leven is geweest. Toen Robert later zelf satsangs hield, zweeg hij net als Ramana het grootste deel van de tijd, of wees hij zijn leerlingen steeds weer op Stilte als het substraat van het leven. “Stilte is de ultieme werkelijkheid. Alles in deze wereld bestaat door Stilte.”

 

---------------------

Sri Ramana Maharshi als inspiratiebron

Mieke Berger

Ramana Maharshi wordt beschouwd als een van de grootste jnani’s (mensen die vanuit het diepste inzicht leven) die ooit geleefd heeft. Mieke Berger beschrijft waarom dat zo is en wat zijn leer voor haar betekent. “Voor de jnani is de wereld niet echt, niet alleen maar omdat hij een verschijning is, maar ook omdat de ware aard van de verschijning onafscheidbaar is van Zijn.”

 

---------------------

Het licht van zuiver Kennen

Rupert Spira

Hoewel de leer van Rupert Spira rechtstreeks voortkomt uit die van Atmananda Krishna Menon, Jean Klein en Francis Lucille, heeft hij zich wel degelijk ook laten inspireren door Ramana Maharshi, zoals de geleide meditatie die hij speciaal voor dit nummer schreef laat zien.

 

----------------------

Rubrieken:

 

- Verslag van de SAND conference in Doorn door Taetske Kleijn

- Reeks "Wat is advaita?" 27: Devaraja Mudaliar “Bevrijding is onze ware natuur”

- Column: " Just be" door Hans Laurentius

- Column: " Hoe zou het met de zwaluwen zijn?" door Bieke Vandekerckhove

- Lezersrubriek: reacties van lezers op het thema

- Klassieke teksten: Tripura Rahasya

- Besprekingen van boeken van Joan Tollifson “Niets om je aan vast te houden”, Padmasambhava “Spontane bevrijding”, Richard Sylvester “Geen zelf, geen ander”, Joanika Ring “Bewustzijn, zoek je OOK iets?”, Kenneth Wapnick “De ongenezen denkgeest genezen”

- Recent verschenen (boekenrubriek)

- Mededelingen – Agenda

 

------------------------