Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Doen en niet doen

Jaargang 15 - nr 4 - november 2013

INZICHT AFLEVERING  59

thema: Doen en niet doen

 

DOEN EN NIET-DOEN

Non-dualiteit mag dan in principe een uiterst Eenduidig onderwerp van discussie zijn, het bevat ook aspecten waar we maar niet over uitgepraat raken. Doen en niet-doen behoren daar ook toe. Kun je iets doen om je leven beter te krijgen, mooier te maken? Kun je iets doen om verlichting te bereiken? Of verdient niet-doen juist de voorkeur?  (…)

Han van den Boogaard

 

-----------------------------

De onoplosbare paradox

Paul van der Sterren

De werkelijkheid kan slechts als een onoplosbare paradox beschreven worden, want doen en niet doen als reactie op een situatie lijken de enige twee mogelijkheden die we hebben. Maar zodra we op de doener inzoomen, lost de paradox zich vanzelf weer op. “Want er is gewoon geen doener, geen ik, geen centrale instantie die overziet en bepaalt wat er gebeurt. Er is alleen wat er is.”  (…)

 

------------------------------------

De kunst van het niet-doen

Hans Knibbe

Ons doen is vaak dwangmatig, maar die dwangmatigheid is te doorbreken. Daarvoor moet het ‘ik’ zijn eigen niet-bestaan ontdekken door te rusten in Zijn. En als het ‘ik’ de moed heeft om het ‘doen’ los te laten, zal het ontdekken dat het niet ‘niets’ is, maar een levendig, ruim en gevoelig wezen. (…)

 

-----------------------------

Kleine filosofie van doen en niet-doen

Marcel Messing

We vullen onze tijd veelvuldig met overtollig doen, egogericht handelen. Wat we vergeten is dat er gehandeld kan worden vanuit een compleet andere instelling, waarin meer ruimte en aandacht is voor heel de mens. “Het verschil tussen doen en niet-doen, tussen doen en achterwege laten, omvat een tussenruimte, een stilte waarin overweging plaats kan vinden die ademruimte geeft.” (...)

 

-----------------------------

Handelen vanuit compassie

Han de Wit - interview door Katja Teunissen

In de ogen van Han de Wit is spiritualiteit in onze westerse cultuur een religie van het woord en van rationeel inzicht geworden. De ervaringskant en de gevoelskant van spiritualiteit zijn daardoor vaak naar de achtergrond verdwenen. “Mensen denken vaak dat de ontwaakte staat alleen een kenkant heeft: nu zie ik het helder. Maar het is niet alleen dat je het helder ziet, maar ook dat het je ter harte gaat wat je ziet.” (...)

 

---------------------

Het schaakspel dat zichzelf speelt

Arold Langeveld en Zoë Joncheere

Zoals ze eerder al eens deden, geven Zoë Joncheere en Arold Langeveld ook in deze e-mailcorrespondentie de gedachten en gevoelens weer die bij hen opkwamen in relatie tot het thema van dit nummer. Ze koesteren geenszins de illusie de waarheid in pacht te hebben. Wel achten ze het niet onmogelijk dat hun uitwisseling bij anderen wellicht een vorm van zelfonderzoek in gang zal zetten.   (...)

 

---------------------

Alles doet zichzelf

Dick Sinnige

Doen en niet-doen verliezen hun betekenis als je ziet wat je werkelijk bent. “Wat je echt bent gaat nergens heen en komt nergens vandaan. Wat je echt bent wordt nooit meer of minder. Het is te makkelijk om te doen en te eenvoudig om te begrijpen. (...)

 

---------------------

Waarnemen als ultieme intimiteit

Alexander Zöllner

In dit artikel onderzoekt Alexander Zöllner de kenmerken van gebonden en ongebonden, intieme waarneming. Hij gebruikt hiervoor vooral de inzichten over non-dualiteit en zelfonderzoek zoals die in het dzogchen-boeddhisme geformuleerd worden. Ook het principe van het ‘niet-doen’ speelt hier een belangrijke rol in. “Reizigers op de spirituele weg doen uiteindelijk allemaal dezelfde ontdekking: ‘ik’ kan niets doen. De enige oplossing is, zoals altijd, mijn eigen ‘oplossing’.” (…)

 

---------------------

Anna van der Wel

Als doen verandert in zijn.

Aan de hand van dagboekfragmenten van Etty Hillesum reflecteert Anna van der Wel op de betekenis van doen en niet doen, en op het luisteren naar je oerbron, waarin Etty haar voorging. “Het is een hele reis die Etty maakt, waarin ze telkens weer oprecht beschrijft wat ze nog te leren heeft en geen verstoppertje speelt met zichzelf, want vanuit haar echt-zijn ziet zij de waarheid onder ogen.” (…)

----------------------

Dans der Eenheid

Florian Schlosser - interview door Joe Jenkins

Voor Florian Schlosser is alle leven een ervaring van het lichaam. Daarom kunnen in zijn ogen de realisatie van het Zelf en de ervaring van vrij zijn zich alleen maar voordoen als het lichaam daar volledig bij inbegrepen is. “Plotseling stelt het hele systeem zich open voor alles in het leven, en doet niet alleen het bewustzijn dat. Dan is er sprake van een rechtstreekse, allesomvattende ervaring van eenheid.” (…)

 

---------------------

Doen of niet-doen zonder centrum

JanKees Vergouw

Het gevoel de doener, de eigenaar van je handelen te zijn, suggereert een centrum van waaruit dat handelen plaatsvindt en waargenomen wordt. Maar als gezien wordt dat dat centrum fictief is, dat het niets anders is dan een manier van denken, rest er een functioneren dat volkomen alleen gelaten is en de geur van ‘leegte’ ademt. (…)

 

----------------------

Rubrieken:

- Reeks "Wat is advaita?" 28:

- Column: “Doen of niet doen, dat is de vraag" door Hans Laurentius

- Column: " Lachen en konijnen temmen" door Bieke Vandekerckhove

- Gedicht : Ralph Waldo Emerson

- Klassieke teksten: Siddharameshwar  De Glorie van Paramatman

- Besprekingen van boeken van Hartzema en Möller (Mandala), Paul vd Sterren (Over het brein, non-dualiteit en vrije wil), Peter van der Roest (Mindful leidinggeven), Richard Sylvester (Geen zelf, geen ander), Joanika Ring (Bewustzijn, zoek je OOK iets?)

- Recent verschenen (boekenrubriek)

- Mededelingen – Agenda

 

------------------------