Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Verslaving

Jaargang 16 - nr 2 - mei 2014

INZICHT AFLEVERING  61

thema: Verslaving

 

VERSLAVING

Verslaving, wat spreekt dat onderwerp ons aan. Meer auteurs en lezers dan gewoonlijk boden ons teksten aan om hun visie met ons te delen. We lijken allemaal wel een mening over verslaving te hebben, ook in relatie tot non-dualiteit. Eigenlijk niet zo gek. We weten natuurlijk ook waar we het over hebben. We zijn op zijn minst allemaal verslaafd aan in leven blijven. Daar zijn al onze activiteiten rechtstreeks of indirect op gericht: eten, geld verdienen, ergens naartoe gaan, ergens vandaan gaan, relaties aangaan, relaties verbreken. Die laatste twee handelingen hebben vooral te maken met sociaal overleven. Van kinds af aan leren we dat je niet alleen goed moet opletten om te leren overleven in fysieke zin, maar ook (vooral!) om te overleven als persoon. Het schoolplein is het eerste slagveld waar we de sociale oorlog leren voeren, om die vaardigheden later in allerlei andere sociale en maatschappelijke situaties te kunnen inzetten. Van ruzie met de buurman of slijmen met de baas tot volksopstand of oorlog, ze weerspiegelen steeds de strijd zoals die ooit gevoerd werd op het schoolplein. Maar ook dingen die we positief vinden en die we voor ons plezier doen, hebben heel vaak te maken met concurrentie met anderen of het ‘in de markt zetten’ van jezelf als persoon. Niks mis mee op zich, apen doen het ook. Maar het neemt wel heel veel van onze emotionele en creatieve belevingsruimte in beslag. Het is, kort gezegd, voornamelijk een last om iemand te (moeten) zijn. Daarom is zelfonderzoek zo’n fantastisch middel om de noodzaak tot overleven tot reële proporties terug te brengen. Wie is het immers die iemand wil zijn? En met welke ‘andere iemanden’ vergelijkt hij of zij zich steeds maar weer? Het antwoord op die vragen of, beter gezegd, het uitblijven van een antwoord, kan je laten zien waar je al bijna heel je leven werkelijk verslaafd aan bent geweest. (…)

Han van den Boogaard

 

-----------------------------

De wortels van verslaving

Jeff Foster

Jeff Foster laat zien dat we allemaal tot op zekere hoogte verslaafd zijn. Want de kern van al onze verslavingen is onze verslaving aan ‘ik’, onze identificatie als afzonderlijke golf in de uitgestrekte oceaan van het leven en de daaruit voortvloeiende zoektocht naar dat wat we al zijn. In de kern is verslaving een oorlog tegen het huidige moment. (…)

 

------------------------------------

Niet vechten met wat er verschijnt

Arold Langeveld and Joan Tollifson

Joan Tollifson en Arold Langeveld mailden met elkaar over het thema van dit nummer. Ze vroegen zich af wat er gebeurt als de verleiding, het gevecht en het gebruik er gewoon mogen zijn; wat er gebeurt als de identificatie ermee verschuift naar de ruimte waarin ze verschijnen. “Als je verleden en toekomst ziet als een verhaal zonder enig gewicht in het hier en nu, blijft er een verbijsterend eenvoudige werkelijkheid over…  je gebruikt nu of je gebruikt nu niet. In beide gevallen doe jij dat niet, en kan het nooit bepalen wie je werkelijk bent.”

 

------------------------------------

Bevrijding is je eigen inzicht leven

Jan van den Oever - interview door Han van den Boogaard

Iedere zoeker en iedere verslaafde is bezig zijn innerlijk tot vervulling te brengen. Maar wat nu als dat innerlijk een illusie blijkt, een concept te midden van zoveel andere concepten? “Ik ben nu 64, en die 64 jaar hebben bij mij innerlijk helemaal niets vervuld. Maar dan ook echt helemaal niets.”  (...)

 

-----------------------------

Verlichting en verslaving

Hans Knibbe

Geen enkele emotionele staat kan verlichting verduisteren, zelfs een verslaving niet, want verlichting speelt zich op een ander bestaansniveau af dan verslaving. Een dicht wolkendek ontneemt ons vanuit de aarde weliswaar het zicht op de zon, maar de zon zelf heeft daar geen last van. “De non-duale mysticus roept ons op om onze obsessie met de weersgesteldheid los te laten en ons zonder omwegen te richten op de zon zelf.”  (…)

 

---------------------

De verslaving van het moeten

Henk Remmerswaal

We zijn verslaafd aan het moeten. Niets is wellicht dwingender dan de gedachte dat een situatie anders zou moeten zijn dan hij is. Onze problemen worden vaker dan we denken bepaald door onze moet-gedachten. “Kijken is voldoende. Alleen maar aandachtig kijken en niet vergelijken … en zien wat er gebeurt. Wat dan kan doorbreken is het inzicht dat het probleem voortkomt uit de moet-gedachte zelf.” (...)

 

---------------------

Ontwaken en bevrijding

Han van den Boogaard

 Vaak wordt spiritueel ontwaken gezien als het einde van de zoektocht. Maar zoals het voorbeeld van de lucide droom laat zien, blijft er dan nog steeds ruimte voor twijfel en verwarring, en kan de persoon het ontwaken gaan claimen en het gaan gebruiken juist ter bevestiging van zijn denkbeeldige bestaan.  (...)

 

---------------------

De verlichtende werking van zelfonderzoek

Jan Koehoorn

 Je kunt tegen een verslaving vechten of je kunt onderzoeken wat het is dat die verslaving in stand houdt. Zelfonderzoek op basis van vragen als ‘Wie ben ik werkelijk?’ en ‘Wat is verslaving precies?’ kan veel verheldering geven. “Bij diepgaand onderzoek kun je ontdekken dat je niet iets bent dat in een betere toestand terecht kan komen. Verslaving is gebaseerd op het misverstand dat zoiets wel mogelijk is en dat het door externe factoren teweeggebracht kan worden.”  (…)

 

---------------------

Verslaving, therapie en non-dualiteit

Diederik Wolsak - interview door Justus Kramer Schippers

In de therapeutische gemeenschap Choose Again begeleidt en behandelt Diederik Wolsak mensen met een verslaving. Hij laat zich hierbij inspireren door het onderricht van Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi en Eckhart Tolle, maar ook door de  Course in Miracles. “Om een eind te maken aan het lijden moet de verslaving aan het ‘ik’ worden beëindigd, waarmee ook alle andere verslavingen (aan drank, nicotine, destructieve gedachten en gevoelens) kunnen oplossen.”  (…)

 

----------------------

De onmacht om te ervaren wat ervaren wil worden

Joanika Ring

Verslaving is een uitvloeisel van een ontwikkeling in de kindertijd waarin neutrale gewaarwordingen worden gelabeld als lichamelijk bedreigend. Het is een dwangmatige reflex die ervoor moet zorgen dat die gewaarwordingen niet meer worden ervaren. “Maar wat ontkend werd, zal zich herhalen, net zolang tot het erkenning heeft gekregen. Dan pas kan het oplossen.”  (…)

 

---------------------

Verslaving, de obsessie van het ego

Vera Helleman

Het onvermogen om ontspannen te verblijven in het Nu doet ons grijpen naar manieren en middelen om die ontspanning op kunstmatige wijze op te roepen. Ontvankelijk worden voor het Nu betekent breken in zachtheid en jeZelf onbevreesd onder ogen komen. (…)

 

----------------------

Oneindig mededogen

Fokke Slootstra

Vijfentwintighonderd jaar eerder ontdekte Boeddha de wet van de vergankelijkheid: alles wat samenkomt, valt ook weer uiteen. Het is een van de kernthema’s van het boeddhisme geworden, met de vaak aangehaalde zin uit de hartsoetra: “Leegte is vorm en vorm is leegte.” Dat gegeven maakt ons, vaak onbewust, bang. Toch kunnen en moeten we die angst onder ogen zien vanuit een oneindig mededogen met onszelf. (…)

 

----------------------

Rubrieken:

- Reeks "Wat is advaita?" 30  U.G. Krishnamurti ‘Wat je vraagt is wat je al weet’

- Column: “Maart roert zijn staart" door Hans Laurentius

- Column: “Dorst” door Bieke Vandekerckhove

- Lezers schrijven over het thema

- Klassieke teksten: Shankara (Hastamalaka Stotra)

- Besprekingen van boeken van Adyashanti (De weg van bevrijding), Ad Oostendorp (Jij ), Edel Maex (Dit is de plaats - Over Zen, mindfulness en mededogen), Hans Laurentius (De Vreugde van Verlichting), Douwe Tiemersma (Satsang - Hoe zit het met jezelf?)

- Recent verschenen (boekenrubriek)

- Mededelingen – Agenda

 

------------------------