Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Innerlijke revolutie

Jaargang 16 - nr 3 - september 2014

INZICHT AFLEVERING  62

thema: Innerlijke revolutie

 

 

INNERLIJKE REVOLUTIE

Op een dag gebeurt er iets dat je hele leven verandert. Plotseling zie je en begrijp je dat de manier waarop je altijd naar jezelf en de wereld hebt gekeken niet klopt. Je ziet dat je leven zich voornamelijk afspeelde in het verleden en de toekomst, terwijl het altijd nu geleefd wordt. Je ziet dat je het nu steeds verlengd hebt tot een verhaal over vroeger en later, en dat je dacht dat je zelf de hoofdpersoon in dat verhaal was. Je deed je uiterste best om het verhaal zo mooi en zinvol mogelijk te maken, voor jezelf en voor de mensen om je heen, die datzelfde proberen te doen ten aanzien van hun eigen verhaal. Plotseling zie je het, of je begint het geleidelijk aan te zien, misschien wel onder invloed van een of meer spirituele leraren die je op die allesbepalende illusie hebben gewezen. Aan de buitenkant valt er niets aan je te merken, maar van binnen ben je onherroepelijk veranderd. Je bent iemand anders geworden. Er heeft zich een innerlijke revolutie voltrokken.

Dat is wat er kan gebeuren, maar het is niet meer dan een aanzet, een begin, een glimp. De innerlijke revolutie is pas echt voltrokken als beseft wordt dat innerlijk en buitenwereld slechts deel uitmaken van het verhaal over jezelf dat je dacht doorzien te hebben; als elke onderverdeling in innerlijk en uiterlijk, in gisteren en nu en morgen, in ik en jij en zij, doorzien wordt als de fictieve opdeling van één ondeelbaar geheel en je begrijpt dat dat het is wat je bent: één ondeelbaar, onveranderlijk geheel dat zichzelf ervaart als alles wat ervaren wordt; als je niet iemand anders bent geworden, maar niemand.

Niemand worden, is dat wat je wilt? Dat is wat Ramesh Balsekar soms aan zoekers vroeg. En als ze dan aarzelend, of gretig, ‘ja’ antwoordden op die vraag, zei hij: “Neem van mij aan: als je kunt kiezen tussen een miljoen dollar of verlichting, kies dan voor het miljoen. Daar kun je leuke dingen mee doen. Als je kiest voor verlichting, zal er niemand meer zijn om ervan te kunnen genieten!”

InZicht is deze keer vrijwel volledig gevuld met artikelen op basis van het thema Innerlijk revolutie - artikelen over wat die revolutie inhoudt, hoe die zich kan uiten en welke praktische gevolgen zij kan hebben. (…)

 

Han van den Boogaard

 

-----------------------------

Het sacrale in elk moment van leven en sterven

Adyashanti

 De plotselinge bewustwording van je ware natuur opent de deur naar de mogelijkheid van een innerlijke revolutie die je hele wezen herstructureert. Dat wat heilig, onverdeeld en heel is wordt dan herboren en begint zich te uiten. (…)

 

------------------------------------

 Genade zonder afzender

André van der Braak

 Vanuit de verschillende religieuze tradities worden er woorden gegeven aan de innerlijke revolutie. Leraren als Meister Eckhart en Dogen vertellen op hun eigen manier wat er kan gebeuren als we ophouden met doen, ophouden met willen, leeg worden. Het is een genade die iedereen kan overkomen, en hij heeft geen afzender.  (...)

 

-----------------------------

De ware kant in jezelf hervinden

Jan van Delden - interview door Lucy Auch

De innerlijke revolutie die kan plaatsvinden is dat het bestaan van jezelf en anderen als persoon niet meer is dan een droom. Op dat moment wordt de onschuld van iedereen gezien en kan letterlijk alles vergeven worden (…)

 

---------------------

De mooie revolutie

Elias Amidon

 Een innerlijke revolutie kan zomaar plotseling en onverwacht plaatsvinden. Elias Amidon vertelt hoe het gebeurde dat hij fundamenteel anders naar weerstand en conflict ging kijken en hoe er een wereldwijde ‘mooie revolutie’ bezig is plaats te vinden. (...)

 

---------------------

Non-duaal denken

Tim Freke

In deze prikkelende dialoog verwoordt Tim Freke twee belangrijke stromingen binnen het non-dualistische gedachtegoed van deze tijd. Het moge duidelijk zijn dat InZicht niet kiest voor een van de twee richtingen, maar een podium wil bieden aan beide stromingen.  (...)

 

---------------------

De revolutie van bewustzijn

Scott Kiloby - interview door Han van den Boogaard

 Middels zelfonderzoek is het mogelijk om de illusie van het persoonlijke bestaan te doorzien en een innerlijke revolutie teweeg te brengen. Scott Kiloby ontwikkelde hiervoor een methode, de ‘Living Inquiries’. “Als je de persoon niet kunt vinden, zie je onmiddellijk dat dat de fixatie is, dat het gewoon iets is wat je gelooft.” (…)

 

---------------------

Ontwaakt licht in gevallen schaduwen

Dick Sinnige

 De innerlijke revolutie is al een feit, want we zijn allemaal niets anders dan ontwaakt licht in gevallen schaduwen.  (…)

 

----------------------

Advaita: vlucht of vrijheid

Djihi Marianne - interview door Kees Ruigrok

Djihi Marianne kijkt terug op de spirituele crisis die ze heeft doorgemaakt. Ze ging onderzoeken waar haar destructieve patronen vandaan kwamen, hoe negatieve gedachten haar welzijn beïnvloedden en welke patronen moesten oplossen om de essentie weer vrij te kunnen laten stromen. “Als ik terugkijk was het een louterend proces. Een omgekeerde transformatie, waarbij de shakti-energie weer naar de aarde terugkeert en alles zuivert.”  (…)

 

---------------------

Innerlijke revolutie en evolutie

Unmani

De innerlijke revolutie die gepaard gaat met het besef dat je het Leven zelf bent, valt uiteindelijk samen met een nooit eindigende evolutie waarin je onafgebroken in een bodemloze ruimte van niet-weten en niet-hoeven valt. “Als we het denken niet meer alle touwtjes in handen geven, blijft er slechts een grote open ruimte over die gevuld wordt met alles wat nu op dit moment aanwezig is.”  (…)

 

----------------------

De volledige aanvaarding van ‘ik’ luidt de bevrijding ervan in

Alexander Zöllner

Vaak wordt gezegd dat coaching, training en therapie gebieden zijn die buiten het non-duale inzicht vallen en alleen maar betrekking hebben op verandering of verbetering van het ego. Maar de innerlijke revolutie die het gevolg is van dat inzicht, kan mogelijkerwijs wel een praktische vertaling vinden in de vorm van non-duale coaching. “Non-duale coaching is geen stappenplan, maar een ervaringsweg die begint met de onvoorwaardelijke aanvaarding van jezelf.”  (…)

 

----------------------

De verdwijning van het zwaartepunt

Ad Oostendorp

Je kunt alleen iets kennen of ervaren als er sprake is van afstand. Die afstand bestaat tot alles wat benoemd kan worden, behalve jezelf. Je kunt jezelf daarom nooit kennen of ervaren. Maar juist in volledige identificatie met je ik kun je wel oplossen in de Eenheid die je werkelijk bent. (…)

 

------------------------------------

Rubrieken:

- Reeks "Wat is advaita?" 31  Vasant Joshi  (De explosie)

- Column: “Innerlijke revolutie en echte vragen” door Hans Laurentius

- Column: “De stoutmoedige vogel van kornul” door Bieke Vandekerckhove

- Klassieke teksten: Srimad Bhagavata (Bhagavata Purana)

- Besprekingen van boeken van Balsekar (Nou en?), Hans Laurentius (Rozengeur en Prikkeldraad), McKenna (Theorie van alles), Jean Klein (Ik ben), Freke Tim  (De ervaring van het mysterie)

- Recent verschenen (boekenrubriek)

- Mededelingen – Agenda

 

------------------------