Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Acceptatie

Jaargang 17 - nr 1 - februari 2015

INZICHT AFLEVERING  64

 thema: Acceptatie

 

Acceptatie, het thema van deze InZicht, lijkt op het eerste gezicht een eenvoudig onderwerp. De zaak ligt immers duidelijk: je accepteert iets of niet. Als er iemand expres op je tenen gaat staan of ietsbeledigends zegt over jou of iemand van wie je houdt, ligt het voor de hand om dat niet te accepteren.Als je een ruimdenkend en begripvol mens wilt zijn, kun je eventueel besluiten om het toch te accepteren. Iets wel of niet accepteren lijkt een kwestie van persoonlijke smaak en keuze, en als je de wereld en jezelf ziet als afzonderlijke, onafhankelijke entiteiten, dan is dat ook zo. Maar wat als die overtuiging van je afvalt en je begint te zien dat afzonderlijke entiteiten niet bestaan, dat ze slechts gedachten met een illusoir karakter zijn die geen betrekking hebben op de werkelijke stand van zaken? Wat als je gaat zien dat de keus om iets wel of niet te accepteren volkomen denkbeeldig is omdat er niemand is die zou kunnen kiezen en de dingen volkomen spontaan zijn, maar daarom ook onvermijdelijk? En betekent die onvermijdelijkheid dan dat je alles zomaar klakkeloos moet accepteren, ook als het jou of je geliefden pijn doet? (...)  (Uit het Woord Vooraf van Han van den Boogaard)

 -----------------------------

Diepe acceptatie: het liefdevolle hart van de spiritualiteit

Jeff Foster

Acceptatie is een lastig onderwerp zolang je ervan uitgaat dat het iets is wat je doet. Maar in de herkenning van wie je werkelijk bent wordt gezien dat acceptatie ingebouwd zit in het leven zelf en dat alles wat gebeurt in fundamentele zin al volledig geaccepteerd is, precies zoals het is.  (...)

 ------------------------------------

Acceptatie: onvoorwaardelijk en belangeloos

Annette Raaijmakers

Ware acceptatie betekent het verwelkomen van ieder gevoel, iedere gedachte en emotie, ook al is dat een ‘nee’. Want een intuïtief ‘nee’ zonder bijgedachten en sociaal wenselijke motieven is een ‘ja’ tegen bewustzijn. “De poort naar het non-duale wordt hiermee geopend, als een brug tussen hoofd en hart.”  (...)

-----------------------------

In de acceptatie van het niet-weten ligt de bevrijding

 Douwe Tiemersma 

Wat gebeurt er als alle kennis losgelaten wordt? Dan val je in niet-weten. En juist in de acceptatie van dat niet-weten als levensbasis ligt werkelijke bevrijding uit het lijden besloten. “Als je accepteert dat je het niet meer weet, betekent het dat je niet meer probeert om via allerlei trucjes toch weer vaste dingen te creëren en te grijpen. Het is een totaal loslaten.”  (...) ---------------------

Acceptatie is geen proces

Jan Koehoorn

 Waarnemendheid, het licht van het kennen zelf, is wat we zijn, en daar zit acceptatie al bij inbegrepen. Zodra er iets in die waarnemendheid verschijnt, is er ook onmiddellijk acceptatie van datgene wat er verschijnt. Het betekent dat acceptatie niet iets is wat je kunt doen, ook al zegt het denken van wel.  (...)

---------------------

De schat ligt in je en is altijd al jouw schat geweest 

 Jan van Delden 

Het leven is niets meer of minder dan een droom die we zelf gecreëerd hebben. Door te zien dat dit hetgeval is, stappen we onmiddellijk uit de identificatie met de hoofdpersoon in de droom. “We zijn allemaal schijnbaar uit de Eenheid verhuisd naar het persoonlijke niveau, maar we kunnen weer terug zonder er iets meer voor te hoeven doen dan te leren accepteren dat we nog steeds thuis zijn.”  (...)

---------------------

Acceptatie via de achterdeur

 Paul van der Sterren

Voor het conventionele wereldbeeld met zijn twee pijlers, ik en de wereld, kan zomaar een volkomen ander wereldbeeld zonder pijlers in de plaats komen dat buiten alle grenzen van waarneming, ruimte, tijd en logica valt. Dan wordt gezien wat het ik in werkelijkheid is: een vogel in een lege kooi.  (...)

 ---------------------

Tilopa’s wijze woorden

 Prajnaparamita 

Geïnspireerd door een tekst van de Indiase mysticus Tilopa maakte Prajnaparamita een artikel over het thema-onderwerp in de vorm van een denkbeeldig vraaggesprek met haar. Acceptatie als het loslaten van iedere poging om het bestaan je wil op te leggen staat hierin centraal.  (...) ----------------------

Kijken door de ogen van de alomvattendheid

Ronald Hartsuiker

Geïnspireerd door het gedachtegoed van Nisargadatta Maharaj en Jan van den Oever beschrijft Ronald Hartsuiker een aantal overdenkingen die behulpzaam kunnen zijn bij de realisatie van dat wat we werkelijk zijn. (...)

---------------------

De ontwarring van het Zelf

Rupert Spira

Omdat we onze identiteit geïnvesteerd hebben in een verzameling objecten (lichaam, geest en wereld), zijn we voortdurend bang om volledig in het niets op te lossen als we die identificatie loslaten. Niets is echter minder waar: wat we zijn is eeuwig en kan onmogelijk sterven. (...) -------------------------------

Rubrieken: -

Lezersbijdragen. - Reeks "Wat is advaita?" 33:  Amberchele (Angst) - Column: “Acceptatie?” door Hans Laurentius - Column: “Op mensenmaat” door Bieke Vandekerckhove- Klassieke teksten: Tirumular (Een oceaan van genade) - Besprekingen van boeken van Sharlih (Onverborgen werkelijkheid), Spira (Wat rest is liefde), Dennis Waite (Introductie tot advaita), Mooji (Adem ven het Absolute), De Mello (Bewustzijn) - Recent verschenen (boekenrubriek) - Mededelingen – Agenda