Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Radicaal zelfonderzoek

Jaargang 17 - nr 3 - september 2015

INZICHT AFLEVERING  66

thema: Radicaal zelfonderzoek

 

(…) Zelfonderzoek verandert niets, en toch kan het alles veranderen als je ziet, plotseling of geleidelijk, dat je niet tussen de vier muren van een gevangenis leeft, maar dat je vrij bent, altijd en onvoorwaardelijk. Of beter gezegd: dat er niemand is die vrij of gevangen kan zijn. Dan ervaart de onveranderlijke vrijheid zichzelf.

(Uit het Woord Vooraf van Han van den Boogaard)

 

-----------------------------

Waarheid ziet wat nodig is

Steven Noomen

Zelfonderzoek kan pas radicaal genoemd worden als je volkomen eerlijk kunt kijken naar de intenties, meningen en vooroordelen die aan het ‘ik’ vastzitten. Die kun je loslaten door ze in de eerste plaats aan jezelf te bekennen en de bereidheid op te brengen ze te ervaren zonder erop te reageren of ze te willen veranderen. “Dan komt er een echtheid in de manier waarop waarheid via jou naar buiten komt.”

(…)

 

------------------------------------

Het leven van de vraag en het loslaten van het antwoord

Jeff Foster  -  interview door Katja Teunissen

Als we onszelf proberen te definiëren, doden we iets dat leeft, dat veranderlijk en constant in beweging is. Daar komt een hoop lijden uit voort. De vraag ‘wie ben ik’ is niet bedoeld om te beantwoorden. Het is een vraag die geleefd moet worden. De momenten dat we ons echt gelukkig en springlevend voelen, zijn de momenten dat we al onze antwoorden op die vraag vergeten.

(...)

 

-----------------------------

Wie ben ik nu echt?

Justus Kramer Schippers

Twee van de grootste advaita-leraren van de vorige eeuw, Sri Ramana Maharshi en Sri Nisargadatta Maharaj, hebben duidelijke aanwijzingen gegeven ten aanzien van de vraag wat zelfonderzoek is en hoe het uitgevoerd kan worden. Justus Kramer Schippers geeft in dit artikel een overzicht hiervan

(…)

 

---------------------

Zelfonderzoek  -  de vrije val in niet-weten

Unmani Liza Hyde  -  interview: Lucy Auch

 Zelfonderzoek is een doorlopend proces dat gevoed wordt door liefde voor de waarheid. Ook al is het denken waardevol als het om praktische dingen gaat, voor zelfonderzoek is het nutteloos. Het verliest hoogstens de hoop dat het de waarheid zal kunnen vinden.

 (...)

 

---------------------

 Filmfans

Hans van Dam

Leerling: Ik ben niet de acteur.
Meester: Die film ken ik.
Leerling: O?
Meester: Hij heet ‘Ik ben de film’.

 (...)

 

---------------------

Zelfonderzoek: zo doe je dat!

Greg Goode / Johan Vellinga

Johan Vellinga had een gesprek met de Amerikaanse filosoof Greg Goode over zelfonderzoek, aan de hand van diens boek The Direct Path. Het onderricht van Sri Atmananda Krishna Menon was hierbij zijn leidraad. “Je krijgt door zelfonderzoek geen betere ervaringen, maar het brengt je de helderheid dat de ervaring je werkelijke Zelf is. Zelfonderzoek is een diepgaand onderzoek naar de aard van de ervaring en de wereld, lichaam en psyche, leven en dood.”

.  (…)

 

---------------------

Als niets werkt

Alexander Zöllner

Radicaal zelfonderzoek leidt naar de realisatie van non-duaal gewaarzijn en de afwezigheid van degene die daar naar op zoek is. Non-duale coaching en therapie ondersteunen die zoektocht door de universele misvatting te ontrafelen die daaraan ten grondslag ligt. Als geen van onze inspanningen tot het gedroomde resultaat leidt, als niets werkt, openbaart zich paradoxaal genoeg het inzicht in wie wij ten diepste zijn.   (…)

 

----------------------

Zelfonderzoek en het beschilderen van de regenboog

Arold Langeveld en Marnix Pauwels

In een email-dialoog wisselen Arold Langeveld en Marnix Pauwels hun visies uit op zelfonderzoek en de consequenties waartoe zo’n onderzoek kan leiden. “Ik noem dat moment van helderheid, die uiterst subtiele verschuiving die tegelijkertijd enorm veel en heel weinig betekent, nu met veel liefde ‘de mooiste teleurstelling van mijn leven’ (…)

 

---------------------

Ontspannen in de waarheid van wie je bent

Nicky Verbeek

Zelfonderzoek vraagt om een bereidheid om vragen te stellen bij de meest zeker lijkende waarheden die je kent, met als belangrijkste vraag misschien wel: zou het kunnen dat ik niet ben wat ik denk te zijn? Het verlangt van je “dat je jezelf volledig laat opnemen in het moment, zonder enig houvast te ontlenen aan lichamelijke en mentale gehechtheden.”

 (…)

 

---------------------

Intiem met het licht

Randolph  -  samenstelling: Mark Moret en Kim Landstra

De meeste mensen zijn niet intiem met het Licht van waaruit ze kijken. Ze lezen boeken en bezoeken satsangs tot ze weten ‘hoe het in elkaar zit’, zonder te beseffen dat ook dat slechts iets is dat komt en gaat. “Het enige waarvoor ik hier zit is om je te verwijzen naar wat je bent. Wat je bent kun je niet kwijtraken, maar ook niet bezitten.”

 (…)

-------------------------------

 

Rubrieken:

- Lezersbijdragen.

- Reeks "Wat is advaita?" 35: Papaji: “Je bent er.”

- Column: “Het vuur dat transformeert” door Hans Laurentius

- Column: “Wie nooit begint” door Bieke Vandekerckhove

- Klassieke teksten: : Saraha “Noch samsara, noch nirvana”

- Besprekingen van boeken van Ton Lathouwers (Zij is altijd soms), Michiel Slegten (Rusten aan de bron), Ineke Schaper (Doen vanuit Zijn), Kenneth Wapnick (Je vlucht voor liefde loslaten)

- Recent verschenen: boekenrubriek

Mededelingen – Agenda

 

------------------------