Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Leegte en vervulling

Jaargang 17 - nr 4 – november 2015

INZICHT AFLEVERING  67

thema: Leegte en vervulling

 

Je organiseert een verjaardagsfeestje, maar niemand komt. De vrolijk versierde kamer blijft leeg. Uiteindelijk wordt er toch nog aangebeld. De postbode levert een pakje af. Het voelt heel licht aan. Je maakt het open … en er zit niets in. Het is leeg, net zo leeg als de kamer. Je hele leven lijkt één groot gemis, één grote leegte die zich vertaalt naar een rotgevoel in je buik. Er lijkt zich zelfs daar een holle ruimte te bevinden die schreeuwt om gevuld te worden. Je loopt naar de koelkast en begint de holle ruimte te vullen met de lekkere hapjes die je had klaargemaakt voor de gasten die niet gekomen zijn.

In die betekenis wordt het woord ‘leegte’ in het algemeen opgevat. Het suggereert dat er iets ontbreekt en in het algemeen vinden we dat niet fijn…. Het concept ‘leegte’ kan ook heel anders worden opgevat: als een oneindige mogelijkheid die als oneindige mogelijkheid blijft bestaan, ook al zit hij boordevol, is hij altijd tot de rand toe gevuld met verschijnselen. Want ieder verschijnsel is slechts van tijdelijke aard. De leegte is het onveranderlijke dat alle veranderingen mogelijk maakt en waarbinnen ze plaatsvinden. Als dat gezien wordt, verandert alles, terwijl alle dingen hetzelfde blijven.

(…).

(Uit het Woord Vooraf van Han van den Boogaard)

 

-----------------------------

Spirituele verbondenheid

Elias Amidon

Het begrip ‘leegte’ valt niet te definiëren of te omschrijven omdat het per definitie leeg is van welke betekenis dan ook. Hoogstens kunnen andere woorden naar hetzelfde verwijzen. ‘Openheid’ is zo’n woord. Elias Amidon doet ons het voorstel om in die openheid te verdwijnen. 

(…)

------------------------------------

De hiërarchie van Leegte en Vervulling

Karin Visser

Als de spirituele zoektocht eindigt met een terugkeer naar de Bron, kun je jezelf ervaren als Leegte, maar ook als het Alles waarmee de Leegte gevuld is. Dat is geen paradox, maar de ervaring van vervulling.

 (...)

-----------------------------

Wakkere Leegte

J.C. Amberchele

Het besef geen afzonderlijk persoon te zijn maakt een onbeschrijflijke intimiteit voelbaar met alles wat is. Maar die intimiteit wordt alleen ervaren door het onpersoonlijke zelf, dat ook wel Leegte wordt genoemd. J.C. Amberchele vertelt hoe vol en wakker die Leegte is.

 (…)

---------------------

Leegte is inclusief vorm

Philip Renard

‘Vorm is leegte, leegte is vorm’ is een vaak gebruikte paradox die probeert de essentie van bewustzijn tot uitdrukking te brengen. In dit artikel licht Philip Renard de ware betekenis van deze paradox nader toe .

(...)

---------------------

Het geschenk van zelf

Taetske Kleijn Alles wat we denken waar te nemen is in feite niet meer dan iets dat we zelf creëren. “Daar voorbij te kijken is de spirituele zoektocht: te ervaren wat er is zonder je eigen creatie erop te plakken, je eigen voorstelling. Wat hetzelfde is als willen weten wat je zelf eigenlijk bent. Want wat is, ben jij ook.”

 (...)

---------------------

Over de grote Leegte 

Jos Delbaere

In de vorm van een vraaggesprek geeft Jos Delbaere commentaar bij De bestijging van de berg Karmel van Johannes van het Kruis, waarbij de nadruk ligt op de manier waarop deze mysticus gepoogd heeft “het onuitsprekelijke” toch onder woorden te brengen.

(…)

---------------------

Leegte ontledigen

Marcel Messing

Onze oorspronkelijke natuur is leeg. Misschien lijkt ze daarom veraf, maar in werkelijkheid is ze nader dan onze handen en voeten, dichterbij dan de eigen hartslag. Die onmetelijke nabijheid wordt echter pas gevoeld en ervaren als de tegenstelling tussen leegte en volheid, en alle andere tegenstellingen, verdwenen is.

(…)

----------------------

Vol en leeg

Dick Sinnige

Wie je bent zul je nooit weten, als is het maar omdat de vraag te menselijk en het antwoord te goddelijk is. Je kunt er eigenlijk niets concreets over zeggen, behalve misschien dat je zowel vol als leeg bent - de ultieme paradox.

(…)

---------------------

Leegte als toegang tot vervulling

Hans Knibbe

We laten onze zintuiglijke waarnemingen ongemerkt stollen tot een foto, een plaatje, een vaste psychologische werkelijkheid met een min of meer vast zelfbeeld, een beeld van de ander en een verwachting over wat er zal gebeuren in de relatie daartussen. Wil je in plaats daarvan een rijker leven leiden, dan moet je de ‘leegte’ van alle verschijnselen leren zien.

 (…)

 

---------------------

Het spel van zonde en schuld

Fokke Slootstra

Fokke Slootstra gebruikt de metafoor van het ruimteschip om aan te geven hoe vaak we na een bevrijdingservaring weer terugschieten in onze egostructuren. Door zicht te krijgen op de structuren van het ego en een van zijn belangrijkste hulpmiddelen, projectie, kan er steeds meer ruimte komen voor genezing en heelheid.

(…)

-------------------------------

Grenzeloosheid en de dood: een zentoespraak

Rogel Dias

Het vooruitzicht van de dood roept vaak grote twijfels op. Moeten we ons uit alle macht verzetten tegen de dood of moeten we hem juist lachend omarmen? Aan de hand van enkele gedichten en zenverhalen belicht Rogel Dias “het moment waarop je letterlijk en figuurlijk binnenstebuiten wordt gekeerd”.

(…)

------------------

In Memoriam Bieke Vandekerckhove

------------------------

Rubrieken:

- Lezersbijdragen.

- Reeks "Wat is advaita?" 36: Adyashanti  “Liefde keert terug naar zichzelf”

- Column: “Leegte en vervulling” door Hans Laurentius

- Gastcolumn: “Tegenstellingen en paradoxen” door Justus Kramer Schippers

- Klassieke teksten: Phagmo Drupa Dorje Gyalpo: Vier verlichtende ervaringen

 

 

- Besprekingen van boeken van: Jan Prins (Nu even stil), Alexander Smit (DVD), David Hoffmeister (Ontwaken via de cursus in wonderen) Greg Goode (Het directe pad)

- Recent verschenen: boekenrubriek

Mededelingen – Agenda