Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Stilte

Jaargang 18 - nr 4 – november 2016

INZICHT AFLEVERING  71

Thema: Stilte

 

Zoals de Amerikaanse psycholoog Michael Damian in zijn artikel in dit nummer aangeeft, is stilte een van de meest gebruikte metaforen voor wat we ten diepste zijn. In mijn boek Herinneringen aan het Nu heb ik het zelf als volgt beschreven.

“Niets had me voorbereid op de verlatenheid van de bergtop in de Himalaya die ik in een vlaag van onbedachtzaamheid had beklommen. Ver weg beneden me slingerde zich een rivier door een diep dal. De berg Manaslu rees als een onmetelijk grote, witte toren boven alles uit. Hij was heerser over het landschap en zo dominant aanwezig dat het leek alsof ik hem had kunnen aanraken als mijn armen wat langer waren geweest. Een paar gebedsvlaggen vormden de enige aanwijzing dat hier ooit eerder mensen waren geweest. De gerafelde doeken maakten een klapperend geluid zodra de wind erlangs streek. Ik leek doelloos rond te drijven in een zee van stilte. Ik zat op een rots en keek alleen maar. Langzaam maar zeker begon de stilte om me heen bezit van me te nemen. Ik werd zo leeg en stil van binnen dat ik ook tegen mijzelf niets meer te zeggen had. Het gevoel van een persoonlijk bestaan was verdwenen. Er was alleen nog berg en lucht en sneeuw en wind. Zoals de leegte zich liet zien, zo was de stilte hoorbaar geworden.”

 (Uit het Woord Vooraf van Han van den Boogaard)

----------------------------

Alles is Stilte.

Erik van Zuydam

Door een bizarre gebeurtenis werd Erik van Zuydam plotseling in het stille Zijn geworpen dat de basis van zijn bestaan vormt. “Zo zie je maar, zelfs een auto-ongeval kan je herinneren aan je ware natuur. Er is niets waar de Genade zich niet in kan verschuilen …”

(…)

----------------------------

Stilte en meditatie

Jean Klein

Als de geest weet dat er iets is dat verder reikt dan hij, dan zal hij zien dat er niets meer te doen valt en zal hij het opgeven. Dit moment, waarop je vrij bent van de reflex om iemand te zijn, is de beste gelegenheid om stil te zijn.

(…)

--------------------------

Terugvallen in de stilte

Jeff Foster

Ondanks ons onvermogen om de eindeloze diepte van onze ervaring onder woorden te brengen, heeft Jeff Foster een ongebruikelijk advies voor ons: word een dichter, een kunstenaar, een wilde liefhebber van de stilte.

(…)

---------------------------

Wees stil en weet

Elias Amidon

Innerlijke stilte kan uitgenodigd worden door het lichaam stil te maken. Deze ‘eerste bewegingloosheid’ kan gevolgd worden door nog diepere lagen van bewegingloosheid, eindigend in de stilte van de zuivere onpersoonlijke aanwezigheid, door soefi’s sakina genoemd.

(…)

----------------------------

Over de liefde die stilte is

Wolter Keers - samengesteld door Lucy Auch

“Liefde kun je niet vinden,” zegt Wolter Keers. “Je kunt haar niet verliezen en niet geven, ook niet ontvangen - je kunt alleen heel diep in je eigen hart kijken en ontdekken dat wat je op de krankzinnigste manieren zoekt in feite is wat je zelf bent.” Je zou die liefde ook stilte kunnen noemen. Het is “een heel diepe stilte waarin we helemaal thuis zijn, waarin er niets hoeft te gebeuren en niets bereikt hoeft te worden.”

(…)

----------------------------

Echte liefde is Stilte-zijn

Jan van Delden

De bron van ons werkelijke zelf kan zomaar gezien worden als de gedachten van het ego niet meer voor waar worden aangenomen. Dan wordt achter het persoonsgebonden denken één onpersoonlijk Zijn herkend. “Liefde is de herkenning van het Stilte-zijn dat ik ben en deel met ieder ander. Je kunt het niemand geven, noch kun je het ontvangen. Je kunt alleen maar herkennen dat je het al bent.”

(…)

----------------------------

De geur en de bloem der stilte

Michael Damian

Het richten van de aandacht op de aandacht zelf laat je proeven van de stilte. Maar zodra zelfonderzoek heeft geleid tot de regelmatige ervaring van die diepe stilte, moet iedere gehechtheid aan die stilte worden losgelaten. Dan kan de laatste sprong naar totale helderheid worden gemaakt, door niemand.

(…)

----------------------------

Momenten van verstilling

Sri Nisargadatta Maharaj

In deze tekst spreekt Nisargadatta aan het eind van zijn leven over de rol van de goeroe en stilte als de basis voor herkenning van het Zelf.

(…)

----------------------------

Ceci n’est pas le silence

Mieke Berger

Stilte is geen zintuiglijk waarneembaar fenomeen, maar een staat van Zijn zonder eigenschappen. Door erover te spreken of te schrijven doorbreken we haar al. “Men kent de Stilte pas als elke gedachte of elk gevoel dat men iets anders zou zijn, is verdwenen.”

(…)

----------------------------

Stilte als oefening

Br. Benoît Standaert

De cultivatie van stilte is geen doel op zich, maar een middel om een menselijke mens te worden. Want “de meest menselijke mens heeft iets goddelijks, zoals de christelijke God iets zeer menselijks heeft”.

(…)

----------------------------

Stilte, ongrond van al wat is

Marcel Messing

Het krankzinnige lawaai dat overal ter wereld geproduceerd wordt, kan worden beschouwd als een manifestatie van vleesgeworden dualiteit. Het enige wat ons rest, is ons bewust te worden van de volmaakte, onvernietigbare stilte die we zijn.

(…)

----------------------------

Rubrieken:

- Gedicht: Erik Van Ruysbeek in ‘Zangen van Ongrond’

- Lezersbijdragen.

- Reeks "Wat is advaita?" 40: “Niets kan natuurlijkr zijn” D.T. Suzuki

- Column: “Stil vallen” door Hans Laurentius

- Column: “De grote stilte achter de woorden” door Unmani

- Klassieke teksten: Swami Prabudhananda “Bevrijding”

- Besprekingen van boeken van: Rogel Dias (Jaarboek); Kenneth Wapnick (Vorm versus inhoud - Seks en geld); Foster (De weg van rust)

- Recent verschenen: boekenrubriek

Mededelingen – Agenda